Alkukiri

Hanke/project: Alkukiriräätälöityä kieli- ja työelämäosaamiskoulutusta oleskeluluvan saaneille (1.8.2016–31.7.2018) Alkukiri project – custom-made language and work skills training for those who are granted a residence permit.

Kohderyhmä/Focus group: oleskeluluvan saaneet henkilöt/for those who are granted a residence permit.

Rahoittaja/Funded by: ESR, European Social Fund.

Hankealue/Regin of the project: Varsinais-Suomi, Turku and surroundings (Southwest Finland)

Työntekijät 2016/The workers of the project: Kolme henkilöä, joista yksi valitsematta. Three persons (50%), the third one not employed yet.

Tavoite/Aim of the project Hankkeen päätavoitteena on oleskeluluvan saaneiden nopea, yksilöllinen ja tehokas kotoutuminen. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kotoutumisen malli, jossa painottuu työssäoppiminen. Hankkeen idea on taata kotoutuminen vuorovaikutuksessa kantasuomalaisten kanssa eri yhteisöissä: työyhteisössä, oppilaitoksessa, harrastuksissa, kotoperheessä ja paikallisyhteisöissä. Näin toteutuu tehokkaimmin kielen, kulttuurin, yhteiskunta- ja työelämätaitojen oppiminen ja kantasuomalaisiin tutustuminen.

The main aim is individual and efficient social integration for those who have received a residence permit. The project is built on a new integration model, which focuses on work-based learning. The idea of the project is to ensure integration together with native Finns and various communes, i.e. work environment, learning institution, hobbies, foster families and residential community.