Monthly Archives: kesäkuu 2018

Alkukiri-hanke päättymässä heinäkuussa

Alkukirin viimeinen ryhmä aloitti 9.11.2017 ja päättämässä opintonsa 6.7. Parhaillaan opiskelijat ovat harjoittelemassa kolme päivää viikossa ja ovat Auralassa vain kaksi päivää viikossa. Emme voi ottaa vastaan enää uusia opiskelijoita. Työssäkäyville maahanmuuttajille on kuitenkin tarjolla uusia mahdollisuuksia elokuussa 2018–2020.

AURALASSA ALKAA UUSI HANKE ELOKUSSA TYÖSSÄKÄYVILLE (JOK)

JOK on luonteeltaan kehittämishanke ja sen tavoitteena on löytää osaamisen kehittämisen malleja eri aloilla ja työtehtävissä työskenteleville, erilaisista taustoista tuleville ja eri kielenoppimisvaiheessa oleville. Vaikka suomen kielen taito on yksi merkittävä kehittämiskohde, ei JOKin tuki kohdistu vain kieleen vaan kaikkeen perusosaamiseen eli tukea saa yhtä lailla myös muun muassa matematiikan ja tietotekniikan perustaitojen parantamiseen tai työelämän pelisääntöjen ja kulttuuristen seikkojen ymmärtämiseen.

Hankkeen pariin voivat hakeutua niin yksittäiset työssäkäyvät maahanmuuttajat kuin maahanmuuttajia työllistävät yrityksetkin yrityksen kokoon katsomatta. Työnantajille JOK tarjoaa mahdollisuuden kehittää oman henkilöstönsä perustaitoja ja kehittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden perehdyttämistä ja kielenoppimisen tukemista työssä.

Lisätietoja

hankepäällikkö Outi Tikkanen, outi.tikkanen(at)aurala.fi

suomen kielen opettaja Laura Siniranta, laura.siniranta(at)aurala.fi